Anunţ lansare procedură de achiziție de echipamente tehnice – generator de dioptrie

Achizitor: SC Rhein Vision SRL, cu sediul în Ariceștii Rahtivani, str. Bruxelles nr. 5, jud. Prahova, cod fiscal RO29582829, având următoarele date de contact telefon: 0344 - 226104, fax: 0344 – 226101, e-mail: office@rhein-vision.ro; www.rhein-vision.ro, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție de echipamente tehnice – generator de dioptrie.
 
Obiectul procedurii: achiziţionarea de echipamente tehnice – generator de dioptrie. Ofertanții vor transmite oferte de preț fără TVA pentru echipamente noi.
 
Tipul procedurii: achiziție directă.
 
Modalităţi de finanţare: fonduri publice în baza schemei de ajutor de minimis cf. HG 274/2013 şi fonduri proprii.
 
Conditii de participare: a se vedea documentația de atribuire publicată pe site-ul www.rhein-vision.ro / www.rhein-vision.com.
 
Informații suplimentare: Vă rugăm să ne transmiteţi oferta dumneavoastră pe e-mail la adresa office@rhein-vision.ro; pe fax la nr. 0344 – 226101 sau la sediul achizitorului: Str. Bruxelles nr. 5, Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova, până cel târziu pe data de 15.10.2014, ora 16.00.